Aanpak

Acceptatie is het vertrekpunt van alle verandering

Het is mijn passie om jou weer je volle potentieel te laten ervaren. Eenieder is uniek, zo zal ook geen sessie hetzelfde zijn. Mijn kracht ligt in mijn afstemming op jou en jouw innerlijke reis, waarbij ik snel tot de kern van je thematiek kom. Een reis waarin ik op een diepere laag naar je luister, je spiegel, liefdevol uitdaag en handvatten bied waar jij je zelfhelend vermogen mee kunt aanspreken.

Remember Who You Are

Ik weet inmiddels uit eigen ervaring dat er onder al die beperkende overtuigingen, maskers, angsten en overlevingsmechanismen een schat aan kwaliteiten ligt die jouw leven veel meer kleur en glans gaan geven. Zo herinner jij je steeds meer wie je werkelijk bent.

Bij onze eerste ontmoeting ligt de focus op het in kaart brengen van de levenservaringen die jou gevormd hebben en formuleren we samen jouw hulpvraag. Naast pijnlijke en traumatische gebeurtenissen hebben de pre- en perinatale periode evenals de eerste 7 levensjaren een belangrijke rol gespeeld in wie jij nu bent. In de sessies die volgen begeleid ik je om in contact te komen met de onbewuste delen in jou en werken we met wat er op dat moment in jou leeft en hoe zich dit verhoudt tot jouw hulpvraag. Samen creëren we helderheid op jouw huidige situatie door jouw patronen inzichtelijk te krijgen, zodat transformatie kan plaatsvinden vanuit verbinding met wie jij ten diepste bent.

Een belangrijke ingang is het leren luisteren naar de taal van jouw lichaam. Daar waar (pijnlijke) ervaringen en (beperkende) overtuigingen zich hebben ingenesteld. Het lichaam liegt namelijk nooit en laat ons zien en voelen wat er nu in het moment ‘gezien’ wil worden.  Al reizend zul je ervaren dat er regelmatig ruis op de lijn van verbinding zit, dit is wat jou weghoudt van dat wat echt belangrijk en voedend is. Ik werk met een combinatie van verschillende technieken en methodieken, afgestemd op jouw vraag. Je gaat jezelf steeds beter begrijpen, voelen en zien. Vanuit hier kom je in je eigen kracht en kun je zuivere beslissingen maken.

Het vraagt moed om werkelijk naar binnen te gaan, te ervaren wat jouw eigen aandeel is en wat bij de ander hoort en daarvoor te gaan staan. Uit eigen ervaring weet ik dat deze plek innemen uiteindelijk resulteert in vrijheid en verbondenheid met jezelf. Deze positieve innerlijke verandering heeft een rimpeleffect naar buiten toe. Je zult ervaren dat het werkelijk volgen van jouw eigen koers ook een rimpeleffect heeft op je omgeving.