Sessies

You can’t heal unless you feel

Het symbool van de zeester raakt een belangrijke pijler van mijn sessies: het staat voor het volgen van je eigen en unieke pad en onvoorwaardelijke liefde. De sessies worden ervaren als innerlijke reizen, waarbij er steeds meer helderheid en inzicht komt in wie je in essentie bent, waar je gedachten, gevoelens en gedragingen hun oorsprong vinden. Kortom, een reis van bewustzijnsverruiming. Vanuit deze plek doe je nieuwe fysieke, emotionele, mentale, energetische en spirituele ervaringen op. Dit nieuwe vertrekpunt laat je precies vanuit je hart voelen en weten wat je volgende stappen in je ontwikkeling zijn.

Voorafgaand en tijdens een sessie stem ik mij volledig af op jou en werk ik intuïtief, lichaams- en ervaringsgericht.

Het is mijn passie om jou je eigen weg naar binnen te laten ervaren door weer in contact te komen met je hart, de poort naar je ziel, en je lichaam. Doordat we emotionele en psychische pijn het liefst niet voelen hebben we een deel van onze gevoelswereld en daarmee ook het contact met ons lichaam uitgeschakeld. Weer durven te gaan voelen in je lijf, leert je ook weer voelen wat voor jou echt belangrijk is. Jouw lichaam is je kompas. Door te luisteren naar wat je lichaam je vertelt, je emoties je laten voelen en je gedachtes je zeggen, krijg je toegang tot de diepere laag van je ziel.

Eenieder is uniek, zo zal geen sessie hetzelfde zijn. Mijn kracht ligt in mijn afstemming op jou en jouw innerlijke reis. In verbinding met jou voel, weet en zie ik wie jij in werkelijkheid bent en wat er nodig is in jouw ontwikkeling waardoor jij jezelf steeds beter leert kennen. Een reis waarin ik je spiegel, liefdevol uitdaag en handvatten bied waar jij je zelfhelend vermogen mee kunt aanspreken. Ik weet inmiddels uit eigen ervaring dat je versteld zal staan van de helderheid waarmee je ineens precies van binnenuit weet en ziet wat jouw eigen en unieke pad is.

Het hoofd denkt, het hart weet en het lijf onthoudt

Samen creëren we helderheid op jouw huidige situatie door jouw patronen inzichtelijk te krijgen en te kunnen doorvoelen. Zo ontstaat er ruimte en overzicht en zal de ruis op de lijn van verbinding met jezelf en anderen meer en meer verdwijnen. Zo ga je weer voelen wat echt belangrijk en voedend voor je is.

Bij onze eerste ontmoeting ligt de focus op het in kaart brengen van de levenservaringen die jou gevormd hebben vanaf je geboorte tot nu en formuleren we samen jouw hulpvraag. In de sessies die volgen werken we met wat er op dat moment in jou leeft en hoe zich dit verhoudt tot jouw hulpvraag.

Tijdens de sessie geef ik je bijvoorbeeld helderheid op je onbewuste beperkende overtuigingen, zodat er weer ruimte ontstaat voor nieuwe creatieve en helpende intenties. Of ik leer je voelen hoe je weer kunt luisteren naar de taal van je lichaam, zodat jij je weer kunt verbinden met wat voor jou echt belangrijk is. Door mijn systemische kijk, waarbij mijn visie is dat ieder een unieke plek heeft in deze wereld, leer ik je inzien dat door te leven vanuit jouw plek je weer werkelijk leeft, liefhebt en werkt vanuit wie je bent.

Het hoofd denkt, het hart weet en het lijf onthoudt

Samen creëren we helderheid op jouw huidige situatie door jouw patronen inzichtelijk te krijgen en te kunnen doorvoelen. Zo ontstaat er ruimte en overzicht en zal de ruis op de lijn van verbinding met jezelf en anderen meer en meer verdwijnen. Zo ga je weer voelen wat echt belangrijk en voedend voor je is.

Bij onze eerste ontmoeting ligt de focus op het in kaart brengen van de levenservaringen die jou gevormd hebben vanaf je geboorte tot nu en formuleren we samen jouw hulpvraag. In de sessies die volgen werken we met wat er op dat moment in jou leeft en hoe zich dit verhoudt tot jouw hulpvraag. Tijdens de sessie geef ik je bijvoorbeeld helderheid op je onbewuste beperkende overtuigingen, zodat er weer ruimte ontstaat voor nieuwe creatieve en helpende intenties. Of ik leer je voelen hoe je weer kunt luisteren naar de taal van je lichaam, zodat jij je weer kunt verbinden met wat voor jou echt belangrijk is. Door mijn systemische kijk, waarbij mijn visie is dat ieder een unieke plek heeft in deze wereld, leer ik je inzien dat door te leven vanuit jouw plek je weer werkelijk leeft, liefhebt en werkt vanuit wie je bent.

Voorbeelden van thema’s waarbij ik je vanuit mijn vakgebied kan ondersteunen zijn:

 • Fysiek: vermoeidheid, gespannenheid, overprikkeld, pijnklachten en andere lichamelijke klachten.
 • Emotioneel: angst en paniekgevoelens, verdriet, depressieve of sombere gevoelens, onbestemd gevoel, (ingehouden) boosheid.
 • Mentaal: Negatieve en belemmerende overtuigingen, veel in het hoofd zitten, en andere psychische klachten.
 • Energetisch: gebrek aan levensenergie, vitaliteit, gevoel van vastzitten.
 • Relationeel: relatieproblemen, werk gerelateerde thema’s, omgaan met rouw en verlies, je plek in het gezin helder krijgen.

En meer algemeen:

 • Trauma rondom conceptie, zwangerschap en geboorte.
 • Steeds herhalende belemmerende problemen of levenspatronen.
 • Je plek in je werk, relatie of in het leven zelf niet kunnen vinden.
 • Meer rust en balans in je leven vinden.

Werkwijze & Technieken

Soms ligt er wat meer de nadruk op coaching en counseling, oftwel op het praten en ervaren. Naar aanleiding van jouw hulpvraag stel ik de juiste vragen, waardoor jij zelf het antwoord ontdekt. Dat is de kracht van jouw zelfhelend vermogen. In andere sessies zal er bijvoorbeeld meer de nadruk liggen op lichaams- en ervaringsgericht werk, waarbij we gebruik maken van oefeningen en aanraking.

Ik werk o.a. met:

 • Coaching, counseling en NLP
 • Lichaamswerk
 • Systemisch werk (opstellingen)
 • Meditatie & visualisatie
 • Healing & reading
 • Innerlijke reizen
 • Geboorte imprints & nieuwe imprints
 • Muzikale tools, zoals klankschalen en drum

Alle tools & technieken worden ingezet om jou weer in contact te brengen met je hart, de poort naar je ziel, je lichaam, je innerlijke wijsheid.

Geboorte Imprint

Er is een groeiend bewustzijn dat de start van ons leven (conceptie, zwangerschap en geboorte) imprints achterlaat die bepalend zijn voor hoe jij je leven leeft. Het is dé periode waarin de mate waarin je met je zelf, de mensen om je heen en de wereld kunt verbinden. Waar je patronen in het dagelijks leven zijn oorsprong vinden. Vanwege de vroege periode zitten deze diep verankerd in ons onbewuste. Bewustzijn krijgen op jouw imprint en jouw geboorteverhaal is daarom een belangrijk onderdeel van mijn sessies.